+48 32 348 28 26

FAQ - najcześciej zadawane pytania

1. Chcę wymienić źródło ciepła na paliwo stałe. Jakie rozwiązanie wybrać, aby spełniało wymogi Unii Europejskiej dotyczące walki ze smogiem oraz założenia programu „Czyste Powietrze”?
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego; posiadać deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. Zaliczamy do nich: kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, system ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Wyboru odpowiedniego źródła ciepła z pewnością doradzi przedstawiciel naszej firmy.
2. Kto może ubiegać się o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze”?
O dotację wnioskować mogą wyłączenie właściciele/współwłaściciele nieruchomości.
3. Czy wnioski można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?
Tak. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami Programu. Program ma potrwać do 2029 roku.
4. Ile mogę otrzymać dotacji?
Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Dochód liczony jest na podstawie zeznania podatkowego za rok poprzedni (do 30 kwietnia za rok 2018, od 1 maja za rok 2019). Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji. Jego łączny dochód nie może przekroczyć 100 tys. zł.
5. Budując dom, czy mogę skorzystać z dotacji?
Nie. Program Czyste Powietrze nie przewiduje dotacji do nowobudowanych domów.
6. Czy na zakończoną inwestycję mogę pozyskać dotację?
Realizację inwestycji beneficjent może rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
7. Prowadzę działalność gospodarczą, czy mogę skorzystać z programu Czyste Powietrze?
Jeżeli w budynku, na który wnioskujemy prowadzona jest działalność gospodarcza i zajmuje ponad 30% powierzchni całkowitej, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania.
8. Czy mogę wybrać dowolne źródło ciepła i otrzymać na nie dotację?
Możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej miejskiej lub gazowej sprawia, że wnioskodawca nie może zamontować, w ramach dotacji kotła na paliwo stałe (ekogroszek, pellet). Tylko jeśli nie ma możliwości podłączenia do sieci, można montować piece na paliwa stałe.
9. Czy w domu, na który będę pozyskiwać dotację, może być zamontowany kominek?
W domu jednorodzinnym, na który wnioskujemy, nie może znajdować się kominek z płaszczem wodnym. Tylko rekreacyjny.
10. Montuję, nowe źródło ciepła, co zrobić z poprzednim?
Jeśli wnioskujemy o wymianę źródła ciepła, stary kocioł musi zostać zezłomowany, wnioskodawca powinien uzyskać imienny dowód potwierdzający likwidację.
11. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie i w jaki sposób go złożyć?
Wniosek o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego, ze względu na lokalizację inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W portalu należy założyć konto, zalogować się i pobrać wniosek. Przed przystąpieniem do jego wypełniania radzimy zapoznać się z regulaminem, albo skontaktować się z naszym doradcą. Proces przygotowania wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami do najłatwiejszych nie należy, dlatego na każdym etapie pomagamy w przygotowaniu dokumentacji pozwalającej pozyskać dotację.
12. Jaki jest czas na ocenę wniosku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku. Jednak wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków. W wielu przypadkach czas oczekiwania wynosi nawet 6 miesięcy od daty złożenia wniosku w WFOŚiGW.
+48 32 348 28 26
dofinansowania@termstal.com.pl
P.P.H.U. TERMSTAL
ul. Chopina 14/6 | 47-400 Racibórz
Polityka RODO